Картридж АЕЛ- PP Sediment (механика) LC-AEL-570s - КВАНТА +